ეპიზოდი 1 მადლობა, შემდეგი

მადლობა, შემდეგი

2024 Thank You, Next (Kimler Geldi Kimler Geçti)